OESO publiceert richtlijn voor bestrijding corruptie in de ontwikkelingssector

De OESO heeft op 9 december een nieuwe richtlijn gepubliceerd, de Recommendation for Development Cooperation Actors on Managing Risks of Corruption gepubliceerd. Deze richtlijn roept landen op om systemen te creëren dan wel te verbeteren met het oog op het voorkomen van en reageren op misstanden in de ontwikkelingssector. 

De richtlijn is direct in werking getreden en wordt ondersteund door meer dan 40 landen.

De richtlijn roept landen op om systemen te creëren dan wel te verbeteren met het oog op het voorkomen en reageren op misstanden in het beheer en de levering van hulp door ontwikkelingsorganisaties en private partijen. In dat verband dienen anti-corruptie systemen onder meer codes of ethics te bevatten, klokkenluidersregelingen, financiële controles en sancties tegen wangedrag. 

Aanleiding van het opstellen van de richtlijn is de roep om een meer effectieve reactie vanuit internationale ontwikkelingsorganisaties waar het gaat om corruptie bij ontwikkelingshulp.  De richtlijn moet meer checks en balances creëren in een tijd waarin publiek-private-samenwerking toeneemt bij het bieden van ontwikkelingshulp. 

“Development activities are very often accompanied by different forms of corruption, which cause the loss of billions of euros being channelled into private pockets instead of countries in need,” said Drago Kos, Chair of the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions. “This new guidance will help development agencies around the world to detect potential corruption cases and eradicate corruption.”
 
“Corruption in the aid sector steals from the world’s poorest and most vulnerable people and is a stain on our efforts to reach global development goals. Donor countries, aid agencies and developing countries have a common interest in doing everything we can to reduce it,” said DAC Chair Charlotte Petri Gornitzka. “As we try to grow the aid pie with more private sector involvement, the help of the OECD’s anti-corruption experts will be invaluable in fighting misconduct.”

De richtlijn is het gevolg van een besluit om de richtlijn 'Recommendation on Anti-Corruption Proposals for Bilateral Aid Procurement' uit 1996 te updaten en het toepassingsbereik niet langer te beperken tot aanbesteding. 

De Working Group on Bribery van de OESO zal de implementatie van de richtlijn monitoren.
 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF