OESO publiceert nieuwe versie Nationale Contactpunten voor internationale samenwerking

Effectieve internationale samenwerking is in de optiek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) cruciaal voor de opsporing, vervolging en sanctionering van corruptie. 

Uit een enquete van de OESO uit december 2015 is gebleken dat maar liefst 70% van de relevante opsporingsautoriteiten knelpunten ervaart bij wederzijdse rechtshulp en dat dat een negatief effect heeft gehad op de aanpak van corruptie. 

In dat verband is in juni door de OESO een nieuwe versie van de 'Country Contact Points for International Co-operation' gepubliceerd. Deze publicatie bevat een lijst met Nationaal Contactpunten (NCP) voor partijen bij het OESO Anti-Corruptieverdrag. Ieder land dat de OESO-richtlijnen onderschrijft beschikt over een Nationaal Contactpunt. In totaal hebben 41 landen het verdrag geratificeerd, waaronder Nederland. 

De lijst kan onder meer gebruikt worden in het kader van consultatie (artikel 4 lid 3 van het OESO Anti-corruptieverdrag), wederzijdse rechtshulp (artikel 9) en uitleveringsverzoeken (artikel 10). 

Achtergrond 

De Nationale Contactpunten (NCP's) zijn voortgekomen uit de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen om bekendheid met de OESO-richtlijnen te vergroten en meldingen te behandelen. De OESO-richtlijnen bestaan op 21 juni 2016 40 jaar. De NCP's vierden toen hun 15 jarig lustrum.

Voor meer informatie:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF