OESO consultatie strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersonen bij omkoping

In het kader van de implementatie van het OESO anti-corruptieverdrag voert de Working Group on Bribery (WGB) van de OESO een consultatie uit om inzicht te verkrijgen in de systemen die worden gehanteerd voor de aansprakelijkstelling van rechtspersonen in geval van omkoping. De Working Group nodigt partijen uit om hun ervaringen te delen alsmede om aanbevelingen te doen om huidige systemen te verbeteren. 

De OESO heeft een document opgesteld die de consultatie toelicht en meer informatie verschaft over de achtergrond van de consultatie. De deadline voor het leveren van input is 28 oktober 2016. 

De geleverde input wordt op de website van de OESO gepubliceerd en ter beshcikking gesteld tijdens een rondetafel bijeenkomst op 9 december 2016. Daarnaast zal de input worden gebruikt door de Working Group bij het verbeteren van de monitoring van de bij de conventie aangesloten partijen. 

Bron: OESO

Voor meer informatie: 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF