Nieuwe Gedragscode Integriteit Rijk: Ontslagen ambtenaar mag via achterdeur terug

Ontslagen ambtenaren mogen voortaan direct weer als zelfstandige aan de slag bij ministeries. Minister Blok (Rijksdienst) schrapt het verbod op deze ‘draaideurconstructies’. Dat blijkt uit de nieuwe Gedragscode Integriteit Rijk, die is gepubliceerd in de Staatscourant.

De regel om ontslagen ambtenaren minstens twee jaar niet in te huren werd ooit ingesteld om niet-integere situaties te vermijden. ‘Na ontslag kan bij inhuur door het departement waar de ambtenaar heeft gewerkt al gauw (de schijn van) belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en oneerlijke concurrentie ontstaan,’ luidde de officiële verklaring voor dit beleid. 

Ontslagen ambtenaren mochten voorheen twee jaar lang niet terugkeren op het departement – niet als zelfstandige en niet via een bureau. Dit om "niet-integere situaties" te vermijden.

‘Na ontslag kan bij inhuur door het departement waar de ambtenaar heeft gewerkt al gauw (de schijn van) belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en oneerlijke concurrentie ontstaan,’ luidde de officiële verklaring voor dit beleid. 

'Eventuele imagoschade'

Ondanks het schrappen van het verbod, blijft ‘eerlijke concurrentie’ het uitgangspunt, net als het voorkomen van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. De regeling bevat daarbij een waarschuwing voor ‘eventuele imagoschade’ door het inhuren van voormalige ambtenaren. Ministeries zullen hierbij ‘extra alert’ moeten zijn, zo benadrukt de minister.

Blok raadt het inhuren van voormalige collega’s in bepaalde gevallen wel af. 

‘Zo is het bijvoorbeeld ongewenst als een voormalige ambtenaar die met een vertrekpremie de rijksoverheid heeft verlaten, via de achterdeur weer als externe wordt binnengehaald om hetzelfde werk te doen. Ook ligt het opnieuw binnenhalen van voormalige ambtenaren voor hetzelfde werk tegen flink hogere kosten gevoelig,' aldus de minister. 
'Beide voorbeelden roepen ‘al dan niet terecht’ het beeld op van een geldverspillende overheid.'

 

Lees meer:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF