Meer transparantie EU in banden onderzoek en bedrijfsleven

De Europese Ombudsman, Emily O’Reilly, heeft geoordeeld dat de Europese Commissie niet enkel de namen van deskundigen die wetenschappelijke adviezen geven moet vermelden, maar ook hun banden met het bedrijfsleven. De Ombudsman geeft aan dat iedereen moet kunnen nagaan of er sprake is van eventuele belangenverstrengeling. Volgens haar moet de EU bij klachten grondiger en gedetailleerder aan kunnen tonen dat onderzoekers onafhankelijk zijn en zich niet hebben laten beïnvloeden door industriële belangen.

Het advies van de Europese Ombudsman volgt na een zaak aangekaart door Testbiotech, een Duits instituut dat de risico’s van biotechnologie in kaart brengt. Het instituut stelt dat bij een onderzoeksproject naar de risico’s van gemanipuleerde planten, gefinancierd door de EU, sprake is van bedenkelijke banden met de industrie. De Ombudsman concludeerde na onderzoek dat de Europese Commissie formeel geen regels heeft overtreden, maar ze onderschrijft de verzoeken van Testbiotech waarin zij een meer diepgaande uitleg eisen van de EU-commissie over de banden tussen de industrie en de wetenschap.


Lees verder:


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF