McDonnell: einde effectieve corruptiebestrijding VS?

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten vernietigdejuni jl. unaniem de veroordeling van voormalig gouverneur Bob McDonnell. De politicus uit Virginia kreeg in eerste aanleg en in hoger beroep een gevangenisstraf van twee jaar opgelegd voor het begaan van corruptiedelicten. Jacob Eisler betoogt in zijn onlangs gepubliceerde artikel ‘McDonnell and Anti-Corruption’s Last Stand’, dat het Hooggerechtshof met het vernietigen van deze veroordeling in de McDonnell-zaak een significante blokkade heeft opgeworpen voor de bestrijding van binnenlandse corruptie.


Lees verder: 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF