‘Klokkenluiderswet reeds achterhaald?’

Na een langdurig voorbereidingsproces met politiek ingegeven compromissen, is De Wet Huis voor klokkenluiders bijna een feit. Inmiddels is op 20 april 2015 ook de Vierde-antiwitwasrichtlijn aangenomen. Als ‘novum’ bevat deze richtlijn in art. 61 een tot nu weinig kritisch beschouwde bepaling die beoogt klokkenluiders te beschermen. In dit artikel worden beide afzonderlijk beschouwd en tenslotte tegenover elkaar geplaatst.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF