'Klokkenluiders gaan van Adviespunt naar Huis: Hoe groot is de vooruitgang?'

De afgelopen jaren zijn er veel zaken in de publiciteit geweest van mensen die via het werk te maken kregen met een misstand die maatschappelijk van belang was. Zij kwamen in de problemen omdat zij de misstand naar buiten brachten. Dit was aanleiding voor de Tweede Kamer om te komen tot de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet verbetert de mogelijkheden om te melden en beoogt werknemers en ambtenaren die melden te beschermen. Op 1 juli 2016 treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Het Adviespunt Klokkenluiders juicht de komst van het Huis voor klokkenluiders van harte toe.

Lees verder:

Lees het hele artikel in Navigator.

 

Meer weten over het Huis voor klokkenluiders? Kom dan op 17 november 2016 naar de Cursus Klokkenluiden

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF