Klokkenluiden: van Ad Bos tot vandaag

In 2001 was Ad Bos de persoon die via Zembla de misstanden in de bouw meldde. De wijze waarop deze casus werd aangekaart, behandeld en afgedaan, behaalde niet bepaald een schoonheidsprijs en zorgde voor negatieve gevoelens over klokkenluiders. Ad Bos werd hiermee wel een van de bekendste melders van misstanden, waarschijnlijk tegen wil en dank. 

Lees verder:

Klokkenluiden: van Ad Bos tot vandaag, De Compliance Officer 

 

 

Meer weten? Kom dan op donderdag 17 november 2016 naar deCursus Klokkenluiden

Tijdens deze cursus wordt het fenomeen ‘klokkenluiden’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Aandacht wordt besteed aan zowel strafrechtelijke als arbeidsrechtelijke aspecten bekeken vanuit zowel het perspectief van de medewerker als de onderneming.

Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de gevolgen van de Wet Huis voor klokkenluiders?
  • Hoe ziet de rechtsbescherming van klokkenluiders eruit vanaf 1 juli 2016?
  • Wat is de rol van het Huis voor Klokkenluiders?
  • Hoe wordt in Nederland, in vergelijking met andere landen, omgegaan met klokkenluiders?
  • Welke verplichtingen rusten op ondernemingen als het gaat om klokkenluiden, en hoe kunnen zij daaraan voldoen?
  • Wat zijn de consequenties van een klokkenluidersmelding (intern of extern) voor een onderneming, en hoe kan hiermee het beste worden omgegaan?

Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF