Kamervragen corruptie bij de douane in de haven van Rotterdam

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie over corruptie bij de douane in de haven van Rotterdam (ingezonden 23 maart 2016).

Vraag 1

Wat is uw oordeel over het bericht «Douane in hemd na nieuwe corruptiezaak» over corruptie in de haven van Rotterdam?1

Vraag 2

Deelt u de kritiek dat de beveiliging zo lek is als een mandje?2

Vraag 3

Is inderdaad sprake van een structureel probleem bij de douane?3

Vraag 4

Welke maatregelen neemt u om de corruptie bij de douane te bestrijden?

Vraag 5

Kunt u een compleet overzicht geven van producten (drugs, wapens) die de afgelopen vijf jaar via omkoping van douanepersoneel zijn doorgelaten?

Vraag 6

Deelt u de conclusie dat deze corruptie economische gevolgen kan hebben, omdat de goede naam van de Rotterdamse haven wordt aangetast?

Vraag 7

Bent u bereid om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar corruptie in de haven? Zo nee, waarom niet?

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF