Jaarlijks GRECO-verslag: vooruitgang nodig voor preventie corruptie van politici, rechters en officieren van justitie

Het jaarlijks verslag van GRECO, dat op 1 juni 2016 is gepubliceerd, biedt een overzicht van de impact van eerdere aanbevelingen met betrekking tot wetgeving, praktijk en institutionele kader in de aangesloten staten in 2015.

De voorzitter van Group of States against corruption (GRECO) benadrukt de noodzaak tot het mobiliseren van politici om tekortkomingen aan te pakken als het gaat om de preventie van corruptie, in het bijzonder ten aanzien van parlementsleden, rechters en officieren van justitie.

In 2015 heeft GRECO 21 compliance rapporten uitgebracht ten aanzien van de strafbaarstelling van corruptie en transparantie ten aanzien van de financiering van politieke partijen. Dat laatste blijft een punt van zorg ondanks de vooruitgang die in bepaalde staten wordt geboekt op dit terrein.

In 2016 bereidt GRECO een vijfde evaluatieronde voor, die in 2017 wordt gelanceerd. Deze evaluatie zal worden gewijd aan de preventie van corruptie en het promoten van integriteit van centrale overheden en handhavingsinstanties.

Voor meer informatie:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF