Is er een markt voor ‘ISO 37001 Anti-bribery management systems’?

ISO wil eind oktober de ISO-norm ‘ISO 37001 Anti-bribery management systems’ introduceren. Bedrijven die aan deze norm willen voldoen, moeten daarvoor hun managementsystemen op een dusdanige wijze inrichten dat er geen ruimte is voor omkoping. De normcommissie van het Koninklijke Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN), dat als lid van ISO voor ons land bijdraagt aan de ontwikkeling van normen en die in Nederland uitgeeft, lijkt echter niet te staan trappelen.

‘De normcommissie Compliancemanagement van NEN heeft over ISO 37001 gesproken, maar met weinig enthousiasme’, zegt Dick Hortensius, senior-consultant managementsystemen NEN. ‘Deze norm heeft veel gemeenschappelijk met de NEN-ISO 19600 voor compliancemanagementsystemen. ISO 37001 focust zich echter uitsluitend op omkoping en corruptie. Hortensius verwacht zelf niet dat bedrijven over deze certificering beschikken interessanter worden dan andere bedrijven.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF