Inventarisatie van zes maanden DOJ pilot program

Begin april is door de Department of Justice (DoJ) een éénjarig ‘pilot program’ gelanceerd dat zelfmelden in FCPA-zaken door bedrijven dient te bevorderen. Inmiddels zijn sinds de introductie van de pilot zes maanden verstreken: tijd voor een inventarisatie. 

Sinds de aankondiging van de pilot hebben minimaal acht bedrijven vermoedelijke misstanden zelf gemeld en heeft DOJ in vijf zaken aangekondigd niet tot strafrechtelijke vervolging over te gaan, namelijk in de zaken van Nortek, Inc., Akamai Technologies, Inc., and Johnson Controls, Inc, NCH Corp. en HMT LLC. 

Helaas blijkt uit de aankondigingen niet welke specifieke acties van de bedrijven hebben geleid tot de beslissing tot niet vervolgen. Anderzijds wordt wel benadrukt dat de bedrijven in kwestie vrijwillig geconstateerde misstanden hebben gemeld. In de zaken van Nortek, Akamai Technologies en HMT werd daar bovendien aan toegevoegd dat het naar voren komen “prompt” en/of “timely” was. Ook wordt gehighlight dat de bedrijven grondig onderzoek hebben verricht en volledige medewerking hebben verleend aan de autoriteiten. Ten aanzien van alle vijf de zaken is door DOJ aangegeven dat de bedrijven hebben meegewerkt aan het identificeren van de natuurlijke personen die betrokken waren bij dan wel verantwoordelijk waren voor de misstanden. Opgemerkt wordt dat de bedrijven bovendien maatregelen hebben getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Tot slot hebben de bedrijven de zich hebben ontdaan van de inkomsten die zijn behaald door het verboden gedrag. 
 

Achtergrond pilot 

De pilot wordt nader beschreven in de ‘FCPA Enforcement Plan and Guidance‘. Bedrijven die volledig in lijn met de vereisten van de pilot handelen, komen in aanmerking voor een vermindering van 50% op de boete die hen normaal gesproken wordt opgelegd op basis van de U.S. Sentencing Guidelines. Daarnaast wordt mogelijk het opleggen van een compliance-monitor vermeden. In de Guidance wordt uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen misstanden die door bedrijven zelf worden gemeld en misstanden die op andere wijze aan het licht komen. In dat laatste geval kan een bedrijf, bij volledige medewerking, slechts in aanmerking komen voor een korting van maximaal 25% op de op te leggen boete.

De pilot en bijbehorende Guidance zetten de lijn, die voor het eerst is uitgezet met het Yates Memo, door. Nieuwe standaarden voor de vervolging van natuurlijke personen in FCPA-zaken worden in de Guidance uiteengezet. De Guidance geeft in de inleiding nadrukkelijk aan dat de pilot is bedoeld om bedrijven aan te moedigen om vrijwillig misstanden te melden om de vervolging van natuurlijke personen mogelijk te maken – wiens gedragingen anders wellicht nooit zou zijn ontdekt of in ieder geval niet aan de autoriteiten zou zijn gemeld.

Lees meer:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF