Interview met oud-voorzitter Adviespunt Klokkenluiders

In een recente editie van De Compliance Officer gaat Roderick Noordhoek in gesprek met Martin van Pernis, oud-voorzitter van het Adviespunt Klokkenluiders, dat per 1 juli is geïntegreerd in het Huis voor klokkenluiders. Na zijn studie techniek en rechten heeft Martin meer dan veertig jaar gewerkt bij Siemens Nederland, waar hij uiteindelijk CEO werd. Precies in de tijd van een groot corruptieschandaal bij Siemens in Duitsland. Inmiddels is Martin met pensioen, maar hij heeft het nog steeds ontzettend druk met verscheidene commissariaten en andere maatschappelijke functies. Zo is hij commissaris bij drie beurs - genoteerde bedrijven én voorzitter van Habitat for Humanity Nederland.

Lees verder:

 

Meer weten? Kom dan op donderdag 17 november 2016 naar deCursus Klokkenluiden

Tijdens deze cursus wordt het fenomeen ‘klokkenluiden’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Aandacht wordt besteed aan zowel strafrechtelijke als arbeidsrechtelijke aspecten bekeken vanuit zowel het perspectief van de medewerker als de onderneming.

Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de gevolgen van de Wet Huis voor klokkenluiders?
  • Hoe ziet de rechtsbescherming van klokkenluiders eruit vanaf 1 juli 2016?
  • Wat is de rol van het Huis voor Klokkenluiders?
  • Hoe wordt in Nederland, in vergelijking met andere landen, omgegaan met klokkenluiders?
  • Welke verplichtingen rusten op ondernemingen als het gaat om klokkenluiden, en hoe kunnen zij daaraan voldoen?
  • Wat zijn de consequenties van een klokkenluidersmelding (intern of extern) voor een onderneming, en hoe kan hiermee het beste worden omgegaan?

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF