'Internationale corruptiebestrijding in Nederland'

Internationale corruptie is een fenomeen dat al enige tijd in de aandacht staat. Sinds 2001 is in Nederland het omkopen van buitenlandse ambtenaren door een Nederlander strafbaar, zelfs wanneer de omkoping geheel in het buitenland heeft plaatsgevonden. De eerste ruim 10 jaar na inwerkingtreding van de ruimere Nederlandse strafbaarstelling van omkoping hadden bedrijven echter ogenschijnlijk weinig te vrezen van vervolging in Nederland wegens omkoping in het buitenland. De afgelopen 5 jaar lijkt daar echter verandering in te komen. Hoewel er (nog) geen Nederlandse strafrechtelijke veroordeling van een bedrijf wegens grensoverschrijdende omkoping is geweest, is wel degelijk een tendens van een actievere aanpak door de Nederlandse autoriteiten waarneembaar, met als voorlopig belangrijkste wapenfeit de megaschikking met telecomprovider VimpelCom. Dit van oorsprong Russische bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer ambtelijke omkoping rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt.

Lees verder:


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF