IMF: de kosten van corruptie

In mei jl. publiceerde het International Monetair Fonds (IMF) de IMF Staff Discussion Note ‘Corruption: costs and mitigating strategies‘. De organisatie signaleert dat corruptie een van de meest besproken wereldproblemen van dit moment is en in vrijwel alle landen de voorpagina’s haalt. De organisatie hoopt bij te dragen aan het debat door de macro-economische relevantie van corruptie te onderstrepen en enkele strategieën om corruptie in te perken aan te reiken. Hieronder volgt een weergave van de belangrijkste bevindingen van dit rapport.  

Het IMF signaleert dat het aanpakken van corruptie steeds urgenter wordt. Dit komt doordat staten last hebben van stagnatie in groei en toename van de werkeloosheid enerzijds, en groei van morele verontwaardiging vanwege aan het licht gekomen grote corruptiezaken anderzijds. Ook bestaat er een groeiende consensus dat corruptie een “macro-kritiek” verschijnsel is, dat wil zeggen dat het inclusieve economische groei enorm kan ondermijnen. De urgentie corruptie aan te pakken bestaat bovendien wereldwijd, omdat corruptie een probleem is dat zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden raakt.

Lees verder: 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF