Hoe het Nederlandse bedrijfsleven de internationale strijd tegen corruptie voert

De sterke internationale oriëntatie van het Nederlandse bedrijfsleven kent een keerzijde: corruptie. De International Chamber of Commerce (ICC) tracht bedrijven te behoeden voor misstappen. ‘Het valt niet allemaal te controleren dus je moet ervoor zorgen dat je er enigszins grip op krijgt door te hameren op het bewustzijn.’

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF