GRECO niet tevreden over lobbyregels NL

Nog altijd zorgt Nederland niet voor voldoende borging van de integriteit van Kamerleden voor wat betreft hun omgang met lobbyisten. Dat concludeert GRECO (Group of States against Corruption) in het tussentijdse nalevingsverslag van Nederland met betrekking tot de Preventie van corruptie met betrekking tot parlementsleden, rechters en aanklagers van 17 oktober jl. Dit verslag werd 5 december jl. door ministers Plasterk en Van der Steur aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het verslag van de vierde evaluatieronde over Nederland werd aangenomen in juni 2013 en is na goedkeuring door Nederland op 18 juli 2013 openbaar gemaakt. In het nalevingsverslag dat door GRECO werd aangenomen in juni 2015 werd vastgesteld dat Nederland slechts twee van de zeven aanbevelingen op bevredigende wijze heeft uitgevoerd of aangepakt. Gelet op dit resultaat, stelde GRECO vast dat de geringe mate van naleving “globaal onbevredigend” was.

Van dat stempel is Nederland inmiddels wel af: “het huidige niveau van naleving met de aanbevelingen [is] niet meer ‘globaal onbevredigend’ “. Wel is de aanbeveling op het gebied van regulering van lobbyen dus nog niet op orde.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF