DNB start onderzoek naar "integrity risk appetite"

DNB is begonnen met een onderzoek naar de integrity risk appetite van banken, verzekeraars, pensioenfondsen, trustkantoren en betaalinstellingen. De integrity risk appetite geeft aan welke integriteitsrisico’s een instelling kan lopen bij het realiseren van haar doelen of missie.   

Onderzoek

Allereerst onderzoekt DNB middels een pilot de inhoudelijke afwegingen van instellingen in de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). In eerdere onderzoeken van DNB stond de SIRA ook centraal, maar daarbij ging het met name over de opzet van de SIRA terwijl de focus nu ligt op de vraag of de juiste risico’s daadwerkelijk in de SIRA opgenomen zijn. Daarmee vormt dit onderzoek een logische vervolgstap op deze eerdere onderzoeken. Daarnaast onderzoekt DNB in hoeverre de risico’s die in de SIRA zijn geïdentificeerd uiteindelijk hebben geleid tot beleid en procedures om deze risico’s adequaat te beheersen. Dit betekent dat DNB onder andere onderzoekt of de maatregelen die zijn genomen voldoende zijn toegesneden op de risico’s die de instelling heeft geïdentificeerd in de SIRA. Deze maatregelen moeten er immers toe leiden dat een instelling opereert binnen haar eigen integrity risk appetite.  

Aandachtspunten

Zaken waar DNB naar zal kijken zijn onder andere het gebruik van scenario’s bij de vaststelling van de belangrijkste risico’s, de onderbouwing van de weging van de risico’s, de toetsing aan de risk appetite en de betrokkenheid en rol van medewerkers/ afdelingen bij de totstandkoming van de risk appetite. De eerste onderzoeken zijn inmiddels gestart en lopen door tot in 2017. 

Bron: DNB
 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF