Derde termijn en hoofdelijke stemming wet Huis voor Klokkenluiders op 1 maart 2016

Naar aanleiding van de brief van de initiatiefnemers van 12 februari 2016 inzake de voorstellen (Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders; en hetInitiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders) en van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 februari 2016 inzake benadelingsbescherming stelt de commissie in meerderheid de Kamervoorzitter voor op 1 maart 2016 een derde termijn over de wetsvoorstellen te houden en dezelfde dag te stemmen.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF