Debat Tweede Kamer: beloning bij melden misstanden in de financiële sector? Dijsselbloem verzoekt DNB en AFM beleidslijn op te stellen voor uitloven tipgeld.

Op 4 juli jl. heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het op 18 april 2016 ingediende Wetsvoorstel implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik. Tijdens het debat is de vraag opgekomen of klokkenluiders beloond zouden moeten worden. 

Volgens Ronnes (CDA) kan het melden van misstanden in de financiële sector melden soms "groter financieel leed" voorkomen. Hij vindt een beloning dan ook op zijn plaats, maar wil voorkomen dat mensen die zelf overtredingen hebben gepleegd, er met een waarschuwing van afkomen. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten loven nu geen tipgeld uit, aldus Dijsselbloem, maar hij denkt dat dat in bepaalde gevallen wel zinvol kan zijn. Daarom zal hij vragen of deze instanties hiervoor een beleidslijn willen opstellen. 

Lees hier de tekst van het volledig wetgevingsoverleg. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF