‘De wet Huis voor klokkenluiders bezien vanuit de werkgever en zijn organisatie’

Op 1 maart jl. is het wetsvoorstel Huis voor de klokkenluiders aangenomen door de Eerste Kamer. Deze bijdrage belicht de nieuwe regels voor de melding binnen de eigen organisatie van een vermoede misstand, en voor een externe melding bij de toezichthouder of bij het Huis voor klokkenluiders.

Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op WPNR. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF