‘De Systematische Integriteitrisicoanalyse: meer waar dat moet, minder waar dat kan’

De afgelopen jaren hebben verschillende integriteitsincidenten in de financiële sector de media gehaald. Te denken valt aan de Libor en Vestia-zaken. Integriteitsincidenten kunnen grote gevolgen hebben voor de reputatie van financiële instellingen, zoals imagoschade of negatieve pers, maar kunnen ook financiële gevolgen hebben vanwege boetes, extra compliance kosten of inkomstenderving. In 2015 heeft De Nederlandsche Bank extra aandacht besteed aan de systematische integriteitrisicoanalyse. DNB vindt een dergelijke analyse zeer belangrijk: zonder een integriteitrisicoanalyse kan een instelling de integriteitswetgeving niet risicogebaseerd naleven. Daarnaast is de analyse van integriteitrisico’s een voorwaarde voor een toereikende inrichting van de integere bedrijfsvoering.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF