Celstraf ex-militair voor schenden ambtsgeheim

De Militaire Kamer heeft een 53-jarige ex-militair uit Haarlem veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim.

Tegen betaling informatie verstrekt

De ex-militair had op grond van zijn functie bij de Koninklijke Marechaussee toegang tot vertrouwelijke informatie. De man heeft delen van die informatie tegen betaling aan een derde ter beschikking gesteld.

Vertrouwen beschaamd

Bij de bepaling van de straf heeft de Militaire Kamer zwaar laten meewegen dat de ex-militair niet alleen het in hem gestelde vertrouwen als opsporingsambtenaar heeft beschaamd, maar ook dat hij voor zijn eigen – financieel – gewin grote inbreuk heeft gemaakt op het vertrouwen dat de maatschappij in medewerkers van de Koninklijke Marechaussee mag hebben. Aan de andere kant heeft de rechtbank er ook rekening mee gehouden dat hij door deze feiten is ontslagen.

De volledige uitspraak wordt binnenkort gepubliceerd.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF