Bestuurder zorgautoriteit vicepresident van Europees netwerk tegen zorgfraude

René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is afgelopen week in Portugal gekozen tot vicepresident van het Europees netwerk tegen fraude en corruptie in de zorg, de European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN). In het netwerk worden ervaringen, inzichten en informatie gedeeld over destrijd tegen fraude, verspilling en corruptie in de zorg. Het gaat over vragen als: wat zijn de verschijningsvormen van fraude, corruptie en verspilling? Hoe kan je er het beste onderzoek naar doen? Hoebestrijd je die verschijnselen?

Het netwerk bestaat ruim 10 jaar en bevat vertegenwoordigers van verzekeraars, toezichthouders, opsporingsdiensten en ministeries uit 14 Europese landen. Schattingen naar met fraude, corruptie en verspilling gemoeide bedragen lopen uiteen van 2 tot 15% van de zorgkosten.

De verkiezing van Jansen vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de EHFCN, waar ook werd gesproken over ondermeer samenwerking bij grensoverschrijdende zorg en het extrapoleren van schade door fraude.

Voor meer informatie: website EHFCN

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF