Bestedingen COR leiden tot derde intern onderzoek

Het onlangs afgeronde oriënterend onderzoek naar de bestedingen van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie vormt aanleiding voor een intern onderzoek naar een lid van de inmiddels teruggetreden COR. Het is het derde interne onderzoek dat voortkomt uit het oriënterend onderzoek.

Het onderzoek wordt verricht door de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten van de politie . Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid, wordt hierover verder niet gecommuniceerd.
 

Drie soorten onderzoek

Het korps kent drie verschillende soorten onderzoek naar gedragingen van medewerkers. Het oriënterende onderzoek betreft een verkennend onderzoek of vooronderzoek naar mogelijk laakbaar en verwijtbaar handelen, naar plichtsverzuim of naar strafbare feiten. 

Bij een intern onderzoek geeft de korpschef, politiechef of directeur de opdracht om onderzoek in te stellen naar vermoedelijk plichtsverzuim zoals omschreven in artikel 76 van het BARP. Dit wordt ook wel een disciplinair onderzoek genoemd. 

Bron: Politie 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF