Behandeling Initiatiefvoorstellen Wet Huis voor klokkenluiders afgerond

De Eerste Kamer heeft op 9 februari jl. met de initiatiefnemers en met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders en de Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders. De stemmingen over beide voorstellen vinden paats op 16 februari 2016.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF