Artikel: Wet voor het Huis voor klokkenluiders: vanuit arbeidsrechtelijk perspectief een verbetering?

Tot ieders verbazing heeft binnen Nederland lang geen klokkenluiderswetgeving bestaan, behalve voor ambtenaren. Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het Huis voor klokkenluiders heeft aangenomen, is deze wetgeving er met ingang van 1 juli 2016 eindelijk gekomen. Alvorens in te gaan op de arbeidsrechtelijke aspecten van de nieuwe wet, bespreekt deze bijdrage eerst de rechtspraak van de afgelopen jaren over klokkenluiders, om afsluitend te bezien of de nieuwe situatie na invoering van de nieuwe wet ten opzichte van de huidige situatie wezenlijk zal gaan verschillen.

Lees verder:

 

Meer weten? Kom dan op donderdag 17 november 2016 naar de Cursus Klokkenluiden

Tijdens deze cursus wordt het fenomeen ‘klokkenluiden’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Aandacht wordt besteed aan zowel strafrechtelijke als arbeidsrechtelijke aspecten bekeken vanuit zowel het perspectief van de medewerker als de onderneming.

Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de gevolgen van de Wet Huis voor klokkenluiders?
  • Hoe ziet de rechtsbescherming van klokkenluiders eruit vanaf 1 juli 2016?
  • Wat is de rol van het Huis voor Klokkenluiders?
  • Hoe wordt in Nederland, in vergelijking met andere landen, omgegaan met klokkenluiders?
  • Welke verplichtingen rusten op ondernemingen als het gaat om klokkenluiden, en hoe kunnen zij daaraan voldoen?
  • Wat zijn de consequenties van een klokkenluidersmelding (intern of extern) voor een onderneming, en hoe kan hiermee het beste worden omgegaan?

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF