Artikel: Waarom en wanneer alleen al de schijn van niet-integer gedrag niet integer is

Vanwege het toenemende gebruik van de schijnstandaard voor en door organisaties en de relevantie daarvan voor compliancefunctionarissen, verkent de auteur waarom en wanneer de schijn van niet-integer gedrag niet integer is. 

Allereerst zal hij een definitie geven van de schijn van niet-integer gedrag. Daarna zullen drie ethische theorieën worden besproken die een verklaring bieden waarom de schijn van niet-integer gedrag moreel relevant is. Daarna gaat de auteur na welke factoren de schijn van niet-integer gedrag verklaren en onder welke condities deze schijn dan niet integer is. Afgesloten wordt met het aanreiken van de remedies om de schijn van niet-integer gedrag te vermijden.


Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF