Artikel: Klokkenluiders: enkele ondernemingsrechtelijke aspecten

Op 1 maart 2016 zijn het wetsvoorstel voor het Huis voor klokkenluiders en de Novelle, die enkele wijzigingen aanbrengt op de Wet Huis voor klokkenluiders, aangenomen door de Eerste Kamer. Op grond van de Wet Huis voor klokkenluiders en de Novelle wordt het voor alle werkgevers die in de regel minstens vijftig werknemers in dienst hebben verplicht om een klokkenluidersregeling te implementeren. Ook komt er een Huis voor klokkenluiders. Het Huis wordt vormgegeven als bijzonder zelfstandig bestuursorgaan en er is voorzien in een samenwerkingsprotocol met het Openbaar Ministerie en toezichthoudende bestuursorganen of diensten. De wet is op 1 juli in werking getreden. Dit artikel gaat in op enkele ondernemingsrechtelijke aspecten die verband houden met de Wet Huis voor Klokkenluiders.

Lees verder:

 

Meer weten? Kom dan op donderdag 17 november 2016 naar de Cursus Klokkenluiden

Tijdens deze cursus wordt het fenomeen ‘klokkenluiden’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Aandacht wordt besteed aan zowel strafrechtelijke als arbeidsrechtelijke aspecten bekeken vanuit zowel het perspectief van de medewerker als de onderneming.

Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de gevolgen van de Wet Huis voor klokkenluiders?
  • Hoe ziet de rechtsbescherming van klokkenluiders eruit vanaf 1 juli 2016?
  • Wat is de rol van het Huis voor Klokkenluiders?
  • Hoe wordt in Nederland, in vergelijking met andere landen, omgegaan met klokkenluiders?
  • Welke verplichtingen rusten op ondernemingen als het gaat om klokkenluiden, en hoe kunnen zij daaraan voldoen?
  • Wat zijn de consequenties van een klokkenluidersmelding (intern of extern) voor een onderneming, en hoe kan hiermee het beste worden omgegaan?

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF