Artikel: Integriteit in supply chains en delivery channels

In dit artikel wordt ingegaan op de integriteit in supply chains en delivery channels. Alle spelers in een (toe)leveringsketen worden geconfronteerd met overwegend dezelfde compliance-eisen. Deze worden door iedere onderneming in die (toe) leveringsketen zoveel als mogelijk het hoofd geboden, echter zonder daarbij elkaars inspanningen en de resultaten daarvan in de eigen werkzaamheden en risicobeoordeling te betrekken. 

Lees verder:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF