Artikel: Integere normen voor trustkantoren

Trustkantoren worden poortwachters genoemd vanwege hun grote rol bij het bewaken van de integriteit van de financiële sector. De Nederlandsche Bank heeft zich de laatste jaren steeds kritischer en hardvochtiger uitgelaten over trustkantoren. DNB stelt dat trustkantoren de poortwachterfunctie verzaken en dat een geheel nieuw regelgevend kader nodig is. In mei 2016 is het concept wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 geconsulteerd. De beoogde wijziging is dermate ingrijpend, dat een geheel nieuw wetsvoorstel is opgesteld.

Dit artikel tracht een bijdrage te leveren aan de discussie over de beoogde wijziging ter zake het voor trustkantoren verplichte onderzoek naar integriteitsrisico’s en de beheersing van die risico’s.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF