Artikel: Herziening van de Corporate Governance Code, een overzicht van de wijzigingen

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft op 11 februari 2016 een voorstel voor herziening van de Corporate Governance Code ter consultatie voorgelegd aan het publiek. De Commissie heeft zich met het voorstel ten doel gesteld ontwikkelingen rondom actuele corporate governance vraagstukken een plaats te geven in de Principes en Best practice bepalingen van de Corporate Governance Code. De auteurs geven een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen die in het consultatiedocument zijn opgenomen. Daarnaast zijn transponeringstabellen opgesteld met daarin een volledig overzicht van de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige Corporate Governance Code.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF