Artikel: De klok nogmaals geluid | privacyrechtelijke aspecten van klokkenluidersregelingen

Nu de Eerste Kamer op 1 maart jl. het wetsvoorstel voor het Huis voor klokkenluiders heeft aangenomen en de wet op 1 juli a.s. in werking is getreden, staan klokkenluidersregelingen weer volop in de belangstelling. Vaak wordt een belangrijk aspect echter vergeten: het luiden van de ‘klok’ is onlosmakelijk verbonden met het prijsgeven van informatie over personen die mogelijk bij een wantoestand betrokken zijn. Het is daarom van belang om bij het opstellen, aanpassen en uitvoeren van een klokkenluidersregeling aandacht te schenken aan de privacywetgeving. Dit artikel zet de belangrijkste privacyrechtelijke aandachtspunten nog eens op een rijtje. De privacywetgeving is niet nieuw, maar kan zich door de invoering van nieuwe boetes bij niet-naleving ervan, op hernieuwde aandacht verheugen.

Lees verder:

 

Meer weten? Kom dan op donderdag 17 november 2016 naar de Cursus Klokkenluiden

Tijdens deze cursus wordt het fenomeen ‘klokkenluiden’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Aandacht wordt besteed aan zowel strafrechtelijke als arbeidsrechtelijke aspecten bekeken vanuit zowel het perspectief van de medewerker als de onderneming.

Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de gevolgen van de Wet Huis voor klokkenluiders?
  • Hoe ziet de rechtsbescherming van klokkenluiders eruit vanaf 1 juli 2016?
  • Wat is de rol van het Huis voor Klokkenluiders?
  • Hoe wordt in Nederland, in vergelijking met andere landen, omgegaan met klokkenluiders?
  • Welke verplichtingen rusten op ondernemingen als het gaat om klokkenluiden, en hoe kunnen zij daaraan voldoen?
  • Wat zijn de consequenties van een klokkenluidersmelding (intern of extern) voor een onderneming, en hoe kan hiermee het beste worden omgegaan?

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF