Artikel: Corporate governance, een vogelvlucht

De term corporate governance laat zich niet eenduidig omschrijven. De principes en best practices waarmee dit in de Nederlandse Corporate Governance zijn beslag krijgt, richten zich tot de drie belangrijke organen in het dualistische model van ons vennootschapsrecht: bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders. De opvattingen over hun rol, positie en onderlinge verhoudingen zijn sinds de jaren negentig van de vorige eeuw aan verandering onderhevig. De consultatie voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code van de Monitoring Commissie Corporate Governance van februari 2016 wordt in de ontwikkelingshistorie van de Code geplaatst.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF