‘Anti-bribery due diligence in M&A-transacties’

Bij een fusie of overname is het van belang dat bedrijven zich bewust zijn van de aanwezige omkopings- en corruptierisico’s van de target. Mede in het licht van het toenemende aantal handhavingsacties door de autoriteiten, verdient het aanbeveling voor bedrijven om deze risico’s bij een fusie of overname in kaart te brengen en waar mogelijk te mitigeren. Dit artikel bespreekt het proces en de toegevoegde waarde van ABAC due diligence. Er wordt uitgelegd wat ABAC due diligence inhoudt en besproken waarom en wanneer dat nodig is. Verder worden het due diligence-proces en de belangrijkste stappen van een ABAC due diligence besproken.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF