‘Amerikaanse praktijken bij handhaving white collar crime: het vizier op de manager’

Op 9 september 2015 kondigde het Amerikaanse Ministerie van Justitie een wijziging aan van haar handhavingsbeleid op het gebied van de witteboordencriminaliteit. De boodschap van de Deputy Attorney General (DOJ) – in wat inmiddels het ‘Yates Memo’ is gaan heten – is helder. Bij handhaving zal niet langer op de rechtspersoon maar op de natuurlijke persoon worden gefocust. De vernieuwde aanpak moet enerzijds een afschrikwekkende werking hebben op managers. Anderzijds wordt met de op de man gerichte aanpak uiteindelijk beoogd het publieke vertrouwen in het rechtssysteem te vergroten. Ook in Nederland is een tendens waarneembaar om leidinggevenden nog vaker dan voorheen strafrechtelijk aansprakelijk te houden naast de rechtspersoon’. Voor het geval het Nederlandse Openbaar Ministerie zich voor nog verdergaand optreden zou willen laten inspireren door het Yates Memo, geven de auteurs van deze column kritische kanttekeningen in overweging. 

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF