'Voor klokkenluiders wordt 2016 het jaar van de waarheid'

Hoe lang blijft de klokkenluider vooral een tragische figuur die persoonlijk nadeel ondervindt van het doen van een melding? Voor klokkenluiders in Nederland wordt dit jaar het jaar van de waarheid. Aan instroom van meldingen is geen gebrek. Het waren werknemers bij Nederlandse bedrijven en instellingen als Ordina, SBM Offshore, Insinger de Beaufort, BallastNedam, Imtech, NZA, diverse provinciebesturen, gemeentes en ziekenhuizen die misstanden aan het licht brachten.

Door escalatie heeft de klokkenluider vaak niets meer te verliezen en is hij bereid om alles op het spel te zetten om zijn gelijk en/of gram te halen. Maar in 2016 wordt alles anders, althans dat is de bedoeling. De initiatiefwet Huis voor klokkenluiders wordt naar verwachting binnenkort door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Hierdoor zal de positie van de klokkenluider worden versterkt. DNB heeft in haar Nieuwsbericht van 24 december 2015 aangekondigd een eigen meldpunt in te richten voor professionals in de financiële sector die weet of gegronde vermoedens hebben van ernstige overtreding van wet- en regelgeving, zoals fraude, corruptie en belangenverstrengeling. Ook de AFM en de ECB hebben een dergelijk loket geopend. Wie niet binnen de eigen instelling terecht kan is dus welkom bij het Huis voor klokkenluiders in oprichting en bij de toezichthouders.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF