Patroon van Vestia-achtige praktijken bij meer woningcorporaties

Niet alleen bij woningcorporatie Vestia vonden integriteitsschendingen, fraude en omkoping plaats, maar mogelijk ook bij andere corporaties. Daarom doen achttien van hen daar nu onderzoek naar. Via de miljoenenfraude met derivaten bij Vestia zijn tussenpersonen, ingehuurde financiële experts en eigen medewerkers in beeld gekomen, die nu worden ongezocht. 

Lees verder:


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF