In hoger beroep celstraffen tot 15 maanden geëist tegen corrupte marktmeesters

De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft op 23 juni jl. tegen zes voormalige Amsterdamse marktmeesters celstraffen tot 15 maanden onvoorwaardelijk geëist. Het zestal heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan passieve ambtelijke omkoping door jarenlang stelselmatig steekpenningen aan te nemen van marktkooplieden. Volgens het OM hebben de ex-marktmeesters op die manier door de jaren heen samen honderdduizenden euro’s binnengehaald.

De marktmeesters waren ambtenaar bij de gemeente Amsterdam en oefenden hun taak uit op verschillende markten in de Amsterdamse binnenstad. Zij zijn allen ontslagen als gevolg van hun handelen; in 2010 werden de marktmeestersaangehouden.

Het bewijs in de zaak bestaat onder meer uit getuigenverklaringen en observaties. Uit de getuigenverklaringen rijst volgens de advocaat-generaal het beeld op dat er voor de marktkooplieden door afhankelijkheid en intimidatie nauwelijks te ontkomen was aan het betalen van steekpenningen. ,,De bijna noodzaak om tegen de wil te betalen komt erg nadrukkelijk in beeld’’, aldus de aanklager in hoger beroep. Ook wees hij erop dat er bij sommige marktkooplieden angst leek te bestaan om aangifte te doen. De steekpenningen werden onder meer betaald om voorrang te krijgen bij de toewijzing van een plaats op de markt en extra plaats te krijgen zonder registratie en zonder daarvoor officieel te betalen.

De verdachten werkten volgens het OM intensief samen bij het verwerven van de steekpenningen. Het opgehaalde geld werd in een gezamenlijke pot ingebracht en wekelijks verdeeld. De samenwerking was zelfs een voorwaarde voor het succes van de corrupte praktijken. De advocaat-generaal: ,,Het optreden van de verdachten is eigenlijk alleen mogelijk geworden door het gezamenlijk optreden . Gezamenlijk de markt aflopen op steekpenningen, afspraken maken hoe de inning diende te geschieden, controle op elkaar als niet voldoende actief werd ingezameld, vervolgens verdelen en consumeren. Dit was met andere woorden groepsgedrag en de opbrengst kon dan ook alleen maar worden opgebracht door die samenwerking.’’

Het OM tilt zwaar aan het verwijt dat de verdachten ambtenaar waren. ,,Ambtenaar zijn biedt zekere rechten, maar schept bovenal verplichtingen’’, aldus de advocaat-generaal. ,,Voor ambtenaren ligt de integriteitslat hoog en dat moet ook.’’

Voor de rechtbank eiste de officier van justitie straffen tot 24 maanden. De rechtbank legde celstraffen tot 3 maanden en werkstraffen op. Volgens het OM komt de ernst van het verwijt in de door de rechtbank opgelegde straffen beslist niet tot uitdrukking. Het OM tekende dan ook hoger beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank. Ook het merendeel van de verdachten ging in beroep.

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak over twee weken.

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF