‘Yates Memo: Individual responsibility for corporate fraud’

Begin september publiceerde de U.S. Department of Justice (DOJ) een nieuwe richtlijn voor federale aanklagers die uiteenzet hoe bij corruptie-onderzoeken, waarbij veelal rechtspersonen als verdachte worden aangemerkt, omgegaan zal (moeten) worden met betrokken natuurlijke personen.

De DOJ is de laatste jaren zwaar onder vuur komen te liggen voor het uitblijven van de strafrechtelijke vervolging van leidinggevenden en werknemers voor corrumperend gedrag binnen hun bedrijven. Zo ontstond er hevige kritiek op de net voor Kerst 2012 aangekondigde schikking met HSBC. Hoewel aan de bank een boete van USD 1,9 miljard (ongeveer gelijk aan vijf weken winst van de bank) werd opgelegd, zijn in deze zeer omvangrijke witwaszaak geen natuurlijke personen bestraft. Koppen als ‘Gangster Bankers: Too Big to Jail’ prijkten de voorpagina’s. De indruk zou gewekt worden dat de natuurlijke personen die feitelijk het strafbare gedrag plegen of hiervoor verantwoordelijk zijn, hier al te gemakkelijk mee weg komen. Het Yates Memo onderkent de geuite kritiek en roept aanklagers op om (ook) verantwoordelijke natuurlijke personen aan te pakken. In de kern is het in het memo uiteengezette beleid een antwoord op beschuldigingen van klassenjustitie.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF