SBM ontdekt zijn eigen omkoping, maar hoe?

Onrust voedt onmacht. In de tweede helft van 2011 leek machteloosheid het lot van SBM Offshore, een beursgenoteerde leverancier van drijvende olieopslagplatforms. Twee projecten waren op een kolossale schadepost uitgedraaid. Na de eerste winstwaarschuwing op 28 juli 2011 bood bestuursvoorzitter Tony Mace zijn ontslag aan. De dag voor het tweede winstalarm op 24 januari 2012 besloot financieel directeur Mark Miles in overleg met de commissarissen af te zien van een nieuwe termijn.

Ergens in die onrustige periode waarin de interne financiële controles faalden, heeft iemand besloten om de anti-omkoopregels tegen het licht te houden. Waarom? Routineklusje? Een tip? Het bleef toen onduidelijk.

Het onderzoek leidde naar een beerput. Twee weken geleden schikte SBM Offshore drie omkopingszaken met de Nederlandse justitie voor een recordbedrag van 240 miljoen dollar (193 miljoen euro).

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF