Steeds meer vragen over rol Deloitte in zaak-Vestia

De affaire rond woningcorporatie Vestia leidt tot steeds meer vragen over de rol van de accountants. Naar nu blijkt heeft accountantskantoor Deloitte in 2010 een extra onderzoek verricht naar Vestia’s derivatenportefeuille, op voorstel van de accountant zelf. Deloitte concludeerde dat de portefeuille van Vestia eind 2009 aan alle regels voldeed, zo blijkt uit het onderzoek.

Kasbeheerder Marcel de V. van Vestia heeft dit onderzoeksrapport volgens betrokkenen daarna breed verspreid onder de banken waarmee Vestia zaken deed. In 2010 en 2011 groeide de derivatenportefeuille van Vestia explosief.

Zowel Vestia als Deloitte doet nog intern onderzoek. Beide willen daarom niet reageren. Deloitte was tot en met 2009 de accountant van de corporatie. Daarna nam KPMG het over. KPMG nam onlangs de ongebruikelijke stap om de goedkeuring van de Vestia-jaarrekening van 2010 in te trekken. De accountant twijfelt achteraf of de rentecontracten die Vestia dat jaar afsloot, goed in het jaarverslag staan. Ook doet toezichthouder AFM een onderzoek naar de accountantscontrole in de corporatiesector.

Lees verder:


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF