Ook Leroy van D. van Fifa Finance verdachte in Vestia-zaak

In de fraudezaak rond woningcorporatie Vestia wordt nu ook Leroy van D., de eigenaar van bemiddelingsbureau Fifa Finance, verdacht. Leroy van D. is de partner van tussenpersoon Arjan G., die hoge provisies op renteverzekeringen (derivaten) deels zou hebben doorgesluisd naar de kasbeheerder van Vestia, Marcel de V.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Leroy van D. volgens anonieme bronnen van medeplichtigheid bij omkoping en van witwassen. Hij zou in een laat stadium op de hoogte zijn geweest van de vermeende geldstromen tussen tussenhandelaar Arjan G. en kasbeheerder Marcel de V. In tegenstelling tot Marcel de V. zijn Leroy van D. en Arjan G. niet aangehouden.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF