Wildgroei aan meldpunten maakt het klokkenluiders nóg moeilijker,

Voorkom overbodige loketten en maak het Huis voor Klokkenluiders hét externe meldpunt. Dan kunnen melders van misstanden op het werk zo snel mogelijk weer door met hun leven, betoogt Wilbert Tomesen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oriënterend feitenonderzoek Rijksrecherche naar twee hoofdofficieren

Het College van procureurs-generaal heeft besloten een oriënterend feitenonderzoek in te stellen naar mogelijk strafbaar handelen door de voormalig hoofdofficieren van parket Rotterdam en het Functioneel Parket. De aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het rapport van de commissie Fokkens, met name hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk is op 26 juni j.l. openbaar gemaakt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Geen verband gevonden tussen ontslag medewerker waterschap en melding over vermoeden van misstand

Een medewerker bij een waterschap die bij zijn werkgever als klokkenluider een vermoeden van een misstand meldde, is niet aantoonbaar als gevolg daarvan ontslagen. Het Huis voor Klokkenluiders heeft in een onderzoek geen feiten gevonden die aantonen of aannemelijk maken dat het melden van (het vermoeden van) een misstand de oorzaak is van het negatieve oordeel over het functioneren van de medewerker en uiteindelijk zijn ontslag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kamervragen over omkopingszaak Shell en verschoningsrecht

Op 8 juli zijn door Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming over de verdenking van omkoping en corruptie bij Shell en het verschoningsrecht van bedrijfsjuristen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling van oud-wethouder van Roermond wegens omkoping blijft in stand

Hoge Raad 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1135

De Hoge Raad heeft de ingediende klachten van de verdachte verworpen. Er is onder meer geklaagd dat de rechtbank en het Hof niet bevoegd zouden zijn over een aantal tenlastegelegde feiten te oordelen, omdat het zou gaan om ambtsmisdrijven. Daarover zou alleen de Hoge Raad mogen oordelen. Verder zou de oud-wethouder ten onrechte zijn veroordeeld wegens het schenden van een geheim door het lekken van vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF