The Bundling of Foreign Bribery Cases

This article is the first that discusses how national enforcement authorities have been using bundling, meaning tying or rolling up a number of things together, to settle with corporations over multiple briberyallegations. These settlements rely on some allegedly illegal acts that defendants would likely reject to settle if they were to decide on them separately.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

‘Verdachten omkoping Google zelf opgelicht’

De twee verdachten van omkoping van een onderhandelaar van Google voor de huur van een datacentrum in de Eemshaven beweren zelf te zijn opgelicht. Dat zei hun raadsman maandag op de eerste van vier zittingsdagen in deze strafzaak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Sliedrechtse oud-wethouder vrijgepleit van belangenverstrengeling

De in april opgestapte wethouder Len van Rekom (VVD) heeft zich volgens een integriteitsrapport van Bureau Berenschot niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Volgens het college is zijn reputatie ten onrechte beschadigd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nederlandse rechtbank bevoegd behandelen massaclaim tegen Petrobras

De Nederlandse rechter acht zich bevoegd om een massaschadeclaim in behandeling te nemen van internationale beleggers tegen de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam dinsdag beslist. De uitspraak toont opnieuw dat Nederland in toenemende mate het toneel wordt waarop internationale schadeclaims worden uitgevochten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Organising the Monies of Corporate Financial Crimes via Organisational Structures

This article analyses how the monies generated for, and from, corporate financial crimes are controlled, concealed, and converted through the use of organisational structures in the form of otherwise legitimate corporate entities and arrangements that serve as vehicles for the management of illicit finances. Unlike the illicit markets and associated ‘organised crime groups’ and ‘criminal enterprises’ that are the normal focus of money laundering studies, corporate financial crimes involve ostensibly legitimate businesses operating within licit, transnational markets.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

The Organisation as the Cure for Its Own Ailments: Corporate Investigators in The Netherlands

The paper arrives at the conclusion that the limited insight into the measures taken by organisations in response to internal norm violation can be considered problematic from a democratic, rule-of-law point of view. The freedom of action enjoyed by organisations within the private legal sphere makes oversight and control quite challenging. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Denemarken in de spotlight wegens het niet naleven van anti-corruptiemaatregelen

De Denen zijn er trots op één van de minst corrupte landen ter wereld te zijn maar volgens de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) lapt Denemarken de anti-corruptiemaatregelen aan de laars. Uit een nieuw rapport blijkt dat het land onvoldoende maatregelen heeft genomen om corruptie binnen het parlement en de rechterlijke macht te voorkomen. GRECO concludeert dat Denemarken slechts één van de zes aanbevelingen die meer dan vier jaar geleden werden gegeven, heeft uitgevoerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Credit Suisse door financiële autoriteit op de vingers getikt

Credit Suisse is door de Zwitserse financiële autoriteit Finma op de vingers getikt vanwege gebreken bij de controle op witwaspraktijken en corruptie, maken de bank en de toezichthouder maandag bekend. Finma eist dat de bank veranderingen doorvoert.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Anti-Corruptie Congres 2018 | Vrijdag 2 november Amsterdam

Corruptie en de bestrijding ervan staan in de belangstelling. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politiek, haalden headlines in de media. Het Anti-Corruptie Congres biedt een overzicht de meest actuele thema's en ontwikkelingen op het gebied van (de bestrijding van) corruptie. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Enig inzicht in het fiscale tipgeversregime: openheid van zaken of blijft Judas anoniem?

Het fenomeen ‘participatie van burgers’ binnen de rechtshandhaving is van alle tijden, maar in het belastingrecht is het onderwerp recent in opspraak, bijvoorbeeld vanwege de ‘Tipgeverszaak’. In deze bijdrage wordt de rol van anonieme tipgevers in het belastingprocesrecht belicht. Het doel is een overzicht te bieden van de toepasselijke regelgeving en rechtspraak en de eigenaardigheden in kaart te brengen die met het fenomeen en de juridisering ervan samenhangen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF