Vordering BP containerterminal ECT: overwegingen over verband strafbare feiten (invoer cocaïne en laten omkopen) en loonkosten

Rechtbank Rotterdam 7 augustus 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6323

Het vonnis houdt een veroordeling in van een medewerker van containerterminal ECT in de Rotterdamse haven vanwege de invoer van ruim 1.100 kilo cocaïne en corruptie. De verdachte heeft in drie gevallen containers via de systemen bevraagd, verplaatst of onttrokken aan Douanecontrole, met het doel de uithaal of ‘switch-methode’ van de cocaïne mogelijk te maken. Ook heeft hij daarop gerichte voorbereidingshandelingen gepleegd en zich laten omkopen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Nieuwe Klokkenluidersrichtlijn

De Europese Commissie publiceerde in 2018 een ‘Voorstel voor een richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden’. De richtlijn werd op 17 april 2019 met 591 stemmen voor, 29 stemmen tegen en 33 onthoudingen, goedgekeurd door het Europees Parlement.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Taakstraf en boete geëist voor omkoping van ambtenaar

Het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland heeft op 5 september een taakstraf van 120 uur en een boete van 1500 euro geëist tegen een 55-jarige man uit Zutphen. De man wordt er van verdacht een ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee geldbedragen te hebben betaald en betaalde werkzaamheden te hebben gegund in ruil voor een voorkeursbehandeling, informatie en betaalde trainingsopdrachten voortvloeiend uit twee aanbestedingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Voor omkoping vervolgde OM-medewerker uit Zutphen voelt zich als paria behandeld'

Een 55-jarige ontslagen medewerker van het OM-Oost Nederland voelt zich slecht en onjuist behandeld. Dat verklaarde hij vrijdag in de rechtbank in Utrecht. Daar diende de zaak tegen de Zutphenaar en een een luitenant van de marechaussee vanwege omkoping.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leidraad voor in ontvangstnemen en afhandelen van interne melding over een (dreigende) misstand

Het is van belang voor bedrijven om op de hoogte te zijn van (dreigende) misstanden, teneinde financiële schade en reputatieschade te voorkomen. Melders zijn in de meeste gevallen verplicht om de interne meldregeling te volgen en een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Een goede meldprocedure kan voorkomen dat een persoon in juridische zin een externe melding mag doen bij een toezichthouder of het Huis voor klokkenluiders.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF