Veroordeling voormalig adjunct-directeur facilitair bedrijf RuG. Vordering BP niet-ontvankelijk.

Rechtbank Overijssel 27 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1798

Een 52-jarige man uit Groningen wordt veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur voor passieve ambtelijk omkoping. Hij heeft als toenmalig adjunct-directeur facilitair bedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen de coördinatie van het afbouwen van zijn privé woning overgelaten aan zijn ondergeschikte. Deze ondergeschikte is in 2017 veroordeeld in een grote corruptiezaak bij de universiteit. Hij bood de coördinatie van de afbouw aan als dienst, vroeg er geen geld voor en wilde enkel gereduceerde betaling voor bouwkosten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

TRAC 2018: hoe transparant zijn Nederlandse bedrijven in hun rapportage?

Op 29 mei lanceerde Transparency International Nederland de 2e editie van Transparency in Corporate Reporting – TRAC 2018: een beoordeling van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven met betrekking tot transparantie in publieke rapportages rondom anti-corruptie. TRAC 2018 bouwt voort op de bestaande werkzaamheden van TI-NL op het gebied van corruptiebestrijding in de private sector en op TRAC 2016.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De commissie voor de geloofsbrieven. En voor de integriteit?

De affaire-Brunssum heeft duidelijk gemaakt wat de grenzen zijn van het staatsrecht. Het ging in deze kwestie om de benoeming van een wethouder, waaraan integriteitsproblemen zouden kleven. De raad zette door, ondanks een kritisch integriteitsrapport en – om die reden – bezwaren van de burgemeester en de commissaris van de Koning tegen de benoeming.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bespreking van samenloop-problematiek

Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. In deze blog bespreekt de auteur de juridische implicaties van de keuze om art. 4, eerste lid, onder b, van de WHvk in te voeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

US: DOJ Guidelines Incentivize Companies to Self-disclose and Cooperate in False Claims Act Cases

On 7 May 2019, the DOJ issued Guidelines for Taking Disclosure, Cooperation, and Remediation into Account in False Claims Act Matters, which identify various factors that the Department will consider in issuing credit to companies that voluntarily disclose misconduct that could serve as the basis for False Claims Act violations, or companies that otherwise cooperate in ensuing investigations.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF