Eerste onderzoeksrapporten Huis voor Klokkenluiders gepubliceerd

Op 1 mei 2019 zijn de eerste twee onderzoeksrapporten van het in 2016 opgerichte Huis voor Klokkenluiders gepubliceerd. In maart 2019 verscheen in de pers dat het Huis voor klokkenluiders nog geen enkele zaak had opgelost. Sinds de oprichting waren er 50 verzoeken tot onderzoek ingediend. Meer dan de helft daarvan werden niet ontvankelijk verklaard. Er werd gesproken van een "bestuurlijke chaos".

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meer oog voor rol in de invoerketen bij drugscriminaliteit

Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor drugscriminaliteit. Er komt meer oog voor de rol die een verdachte speelde in de invoerketen. In nieuwe richtlijnen waar officieren van justitie vanaf deze maand mee werken, staat beter uitgesplitst welke strafvordering verschillende leden van een drugsbende kunnen verwachten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Britse rechter buigt zich over Vestia's miljoenenclaim tegen Deutsche Bank

Het is alweer bijna zeven jaar geleden dat miljarden euro's aan giftige rentederivaten woningcorporatie Vestia bijna fataal werden. Maar nog altijd is de zaak niet afgerond. Vanaf woensdag staat Deutsche Bank, de instelling die Vestia de meeste derivaten had verkocht, voor de rechter in Londen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

What To Expect When You’re Expecting A Compliance Monitor

The settlement agreement has been signed, hands have been shaken, and what seemed to be an endless string of meetings and update calls with the counsel and the government, has come to the end. But not all companies that reached Foreign Corrupt Practices Act settlements with the U.S. Department of Justice can actually breathe out. For some of them, the end of the investigation is just the beginning of another chapter that may be just as lengthy and expensive as the investigation they just went through.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Het nut en de noodzaak van art. 10 EVRM in klokkenluiderszaken

De noodzaak van geharmoniseerde klokkenluidersbescherming komt voort uit een ongelijkmatig beschermingsniveau binnen de EU. Een recent rapport van Transparency International Nederland laat zien dat klokkenluiders in slechts 15 van de 28 EU-lidstaten enige vorm van wettelijke bescherming genieten. Hierbij blijft echter vaak onderbelicht dat het Nederlandse recht al ruime bescherming kan bieden aan klokkenluiders voortkomend uit art. 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: het recht op vrijheid van meningsuiting.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF