Artikel: The ISO 37001 Anti-Corruption Compliance Program Standard

ISO 37001 offers a standard for anti-corruption compliance programs and a process for certifying these programs. How well done is the standard, and what are the strengths and weaknesses of the certification process?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inspectie: Belgische agenten tijdens loopbaan amper gescreend op corruptie

De Belgische politie controleert amper of haar agenten wel integer zijn. Daardoor kunnen corrupte politiemedewerkers makkelijker samenwerken met criminelen, waarschuwt de leiding van de politie-inspectie in een onderzoek waar het dagblad De Standaard vrijdag over schrijft.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale blijft in stand

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:441

De veroordeling van voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale wegens onder meer het aannemen van steekpenningen (omkoping), belastingfraude en meineed, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

53 meldingen bij integriteitscoördinator BZK

Bij de Centrale Integriteitscoördinator van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn vorig jaar 53 meldingen van (vermoedens van) integriteitsschendingen in behandeling genomen en zijn 53 meldingen uit eerdere jaren afgerond, meldt hij in zijn jaarverslag. Er zijn 13 meldingen minder dan in 2017.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Brief Hoekstra aan Tweede Kamer over een aantal recente casussen gerelateerd aan corruptie en witwassen

Minister Hoekstra van Financiën heeft op 26 maart jl., mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over een aantal recente casussen gerelateerd aan corruptie en witwassen (de zaak Odebrecht, Troika Laundromat en het boek Moneyland).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF