Huis voor Klokkenluiders: Sterke positie vertrouwenspersonen van belang voor werknemers én werkgevers

Werkgevers moeten de vertrouwenspersonen in hun organisatie een sterke positie geven. Dat is niet alleen in het belang van hun werknemers, maar ook in hun eigen belang. Want vertrouwenspersonen kunnen ongewenste omgangsvormen als pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. Ook kunnen werknemers misstanden en integriteitsschendingen melden bij vertrouwenspersonen. Dat voorkomt later grotere schade voor de eigen organisatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Australië zet stappen bescherming van klokkenluiders

De Australische senaat heeft recentelijk de Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower Protections) Bill 2017 aangenomen. De wetten zullen naar verwachting tijdens de tweede helft van 2019 in werking treden. Volgens de Explanatory Memorandum zullen de nieuwe wetten van invloed zijn op ongeveer 33.000 bedrijven in Australië.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bescherming van klokkenluiders van belastingontduiking

In november heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement (JURI) vóór de EU-klokkenluidersrichtlijn gestemd. Transparency International meldt nu echter dat de Juridische dienst van de Raad van de Europese Unie (JUR) de Europese Commissie heeft aangeraden klokkenluiders die informatie over belastingontwijking of -ontduiking lekken in een aparte regeling op te nemen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Speaking up about compliance and ethics: insights from the Caribbean

As various new laws make it obligatory to have a professional whistleblowing infrastructure in place to report all sorts of wrongdoings, one important reason for implementing a whistleblowing system is “to be compliant”. The increasing attention for compliance we are experiencing in Europe seems to absorb the field of “ethics”. Is this trend noticeable in other parts of the world?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Bijtijds luisteren voorkomt klokkenluiden'

Werkgevers moeten interne meldingen van misstanden serieus nemen en niet achter de melder aangaan. Omkoping kunnen zij voorkomen door werknemers beter toe te rusten voor de commerciële druk in opkomende markten. Dat stelden ervaringsdeskundigen en experts op een bijeenkomst van Transparency International Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF